Bibliografia

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS

Data

Indique la data de l'obra que desitja visualitzarPOESIA


Llibre d’Alzira, Ed. Bromera, Alzira, 1996. (MPV, vol. III)


Mural del País Valencià, edició a cura de J. Pérez Montaner, Eliseu Climent, editor, València, 1996.

      2a edició: Eliseu Climent, editor, València, 2003.


Noves aventures de Vicent i Isabel, Ajuntament de Burjassot, 1994.


Mare de terra, Ed. 62, Barcelona, 1992.


Estat d’excepció, Edicions de la Guerra, Vicent Berenguer, editor, València, 1991.


Odes temporals/La casa de la música vora el mar, Ed. 62, Barcelona, 1988. (Odes temporals, MPV, vol. III)


Primera soledad, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació (IVEI), València, 1988.


La parra boja, Ed. Empúries, Barcelona, 1987.


Canals, Ajuntament de Canals, 1987. (MPV, vol. II)


Puig Antich, Ed. Empúries, Barcelona, 1989.


Ram diürn, Edicions Proa, Barcelona, 1986. (MPV, vol. I)


El forn del sol, Consorci d’Editors Valencians-Gregal Llibres, València, 1986.


Cançoneret de Ripoll, Ed. Empúries, Barcelona, 1985.


El tractat de les maduixes, Ed. Empúries, Barcelona, 1985.

      2a edició: Ed. Empúries, Barcelona, 1986.


Quadern de Bonaire, Ed. Empúries, Barcelona, 1985.

      2a edició: Ed. Empúries, edició no venal a El Punt, Barcelona, 1998.